Postanite član


Članovi Udruženja


Helensko privredno udruženje Srbije ima punopravne, pridružene i počasne članove.

  • Punopravni član može biti svako pravno lice koje je registrovano pri trgovinskim registrima u Srbiji ili Grčkoj, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu, želi da doprinese ostvarivanju ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.
  • Pridruženi član može biti svako pravno lice registrovano pri trgovinskim registrima u drugim u zemljama, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu, želi da doprinese ostvarivanju ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.
  • Počasni članovi su pojedinci - javne ličnosti, poslovni ljudi, naučnici ili političari koji mogu da doprinesu razvoju Udruženja, a u skladu sa njegovim ciljevima. Odluku o izboru počasnih članova donosi Upravni odbor.

Procedura učlanjenja


Kompanija koja želi da postane član Helenskog privrednog udruženja Srbije treba da podnese sledeća dokumenta:

Kategorije članarine


Prema bilansu uspeha, u okviru poslednjeg redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja kompanije, objavljenog na zvaničnoj stranici APR-a, Helensko privredno udruženje Srbije razlikuje tri kategorije članarina:

Kompanije sa godišnjom prodajom preko 10 miliona EUR
- Učlanjenje: 30.000 RSD
- Članarina: 130.000 RSD

Ti članovi se nazivaju „Veliki sponzori” i uživaju privilegije, poput:
- Posebne mogućnosti promocije na internet stranici, kao i na svakoj manifestaciji Udruženja;
- Posebna mogućnost promocije u elektronskoj signaturi Udruženja;
- Prioritet poziva na manifestacije na koje prisustvuje Upravni odbor Udruženja;
- Besplatno učešće na određenim manifestacijama Udruženja (po odluci Upravnog odbora);

Kompanije sa godišnjom prodajom 1 – 10 miliona EUR
- Učlanjenje: 10.000 RSD
- Članarina: 50.000 RSD

Kompanije sa godišnjom prodajom do 1 milion EUR
- Učlanjenje: 10.000 RSD
- Članarina: 35.000 RSD

Napomena: Ukoliko se učlanjenje vrši u toku godine, deo prve godišnje članarine se obračunava u skladu sa preostalim brojem meseci do kraja godine (npr. za učlanjenje u martu, uplaćuje se iznos koji odgovara broju od 10 meseci).

Statut


STATUT

HELENSKOG PRIVREDNOG UDRUŽENJA SRBIJE

UVODNE ODREDBE

Član 1.

1.1.       Helensko privredno udruženje (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno,  nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkih ciljeva u oblasti investicija i ekonomske saradnje i interesa pravnih lica (preduzeća) koja imaju sedište ili predstavništvo u Srbiji i imaju trgovinske, pravne ili ekonomske veze sa preduzećima čije je sedište u Grčkoj.

1.2.       Udruženje ima svojstvo pravnog lica i biće upisano u registar u skladu sa Zakonom.

1.3.       Udruženje će sprovoditi aktivnosti i preuzimati obaveze u okviru svojih pravnih i poslovnih mogućnosti i u skladu sa zakonom i dobrim poslovnim običajima.

CILJEVI I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Član 2.

2.1.       Udruženje se osniva u cilju ispunjenja sledećih zajedničkih interesa i ciljeva:

Prοčitajte ceo Statut