Poslovanje u Srbiji


Strane investicije

Saznajte više o stranim investicijama u Srbiji, finansijskim podsticajima, oslobađanju od plaćanja poreza i drugim važnim pitanjima ulaganja u Srbiji.


Vrste kompanija

Saznajte koje su vrste kompanija u Srbiji i uslovi za njihovo osnivanje.


Rad i zapošljavanje

Saznajte informacije o ugovorima o radu, zaradama i naknadama, radnom vremenu i drugim važnim pitanjima vezanim za radne odnose


Poreski sistem

Saznajte više o poreskom sistemu Srbije


Međunarodna trgovina u SrbijiRadne biografije kandidata koji traže zaposlenje u grčkim i srpskim kompanijama

Helensko privredno udruženje Srbije kontaktiraju kandidati koji traže zaposlenje u grčkim i srpskim kompanijama. U nastavku je dostupna lista kandidata koji su dali pisanu saglasnost za objavljivanje njihove radne biografije na internet stranici Udruženja.


CV_Artemis Kapsanaki


CV_Jasmina Saponjic


CV_Tatjana Topalov


CV_Doroteja Avramovic


CV_Dusan Simic


CV_Karatanasis Atanasios


CV_Milosevic Katarina


CV_Panagiotis Papasimokopoulos


CV_Stefan Djordjevic


CV_Milenkovic Marija


CV_Hanidis Stavros


CV_Novratidis Haralampos


CV_Teofilovic Vladan


CV_Stamenkovic Ana


CV_Seocanac Jasna


CV_Dejanovic Maja