POLITIKA PRIVATNOSTI


Ovo obaveštenje odnosi se na zaštitu ličnih podataka koje HBA dobija preko svoje veb-stranice.

Pored direktnog kontakta ili e-mail korespondencije u kojoj nam dajete svoje lične podatke i saglasnost da ih obrađujemo, koristimo i čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) ("Zakon") i Opštom regulativom o zaštiti podataka EU 2016/679 ("Regulativa"), pristupom našem sajtu možete ostaviti podatke koji se direktno ili indirektno odnose na vas.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg izričitog pristanka, niti razmenjivati sa licima izvan sistema pripreme i uređivanja ovog sajta.

Molimo da nas kontaktirate u koliko želite da podaci koji su skupljeni sa vašim pristankom budu uklonjeni iz naše baze podataka.

1. Prikupljanje podataka o ličnosti putem sajta

HBA putem ove internet stranije ne prikuplja i ne obrađuje podatke o ličnosti niti naš server skuplja podatke o vašoj ličnosti. Podaci koje prikupljaju alati koje koristimo su tehničke a ne lične prirode.

2. Direktno upućivanje

Sajt HBA u polju "KONTAKT" sadrži kontakt podatke i instrukcije putem kojih nam možete dostaviti vaše podatke o ličnosti, te u koliko nam se obratite sa takvim podacima primenićemo zakonsku pretpostavku da ste dali svoj pristanak. U koliko ne želite od nas da primate poštu i obaveštenja od nas, molimo vas da nas o tome obavestite.

HBA prikuplja podatke o vašem imenu i prezimenu i adresi elektronske pošte, samo kada nam se dobrovoljno dostave na ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije i isključivo u svrhe udovoljenja vašim zahtevima.

HBA može prikupljati podatke o ličnostima koji su državljani Evropske Unije samo uz izričit ili pretpostavljeni pristanak u smislu ove tačke. HBA ne prikuplja naročito osetljive podatke o ličnosti u smislu Zakona i Regulative

3. Indirektno upućivanje

Sajt HBA sadrži linkove za sajtove trećih strana a prvenstveno naših članova. Mi nemamo kontrolu nad čuvanjem i obradom vaših ličnih podataka na tim veb-sajtovima i prilikom korišćenja usluga trećih strana. Mi ne vršimo pregled veb-sajtova i usluga trećih strana i nismo odgovorni za takve veb-sajtove i usluge trećih strana ili njihove prakse privatnosti. Molimo Vas da pročitate politike privatnosti veb-sajtova ili usluga svake treće strane kojima pristupate sa naših veb-sajtova ili servisa.

4. Obaveštenje o korišćenju Google Analytics

Koristimo alat pod nazivom „Google Analytics” koji služi za prikupljanje podataka o korišćenju ove internet strane. Google Analytics prikuplja podatke koji se odnose na učestalost korišćenja ove internet strane od strane korisnika, strane koje korisnici posećuju tada, i druge internet sajtove koje su koristili pre nego što su došli do ove internet strane. Podatke koje dobijemo od Google Analytics koristimo samo radi unapređenja ove internet stane. Google Analytics koristi "kolačiće“, tekstualne fajlove koje su uskladištene u vašem računaru i olakšava analizu korišćenja sajta od vaše strane. Google Analytics prikuplja samo:

  • IP adresu sa koje ste pristupili našoj internet strani;
  • datum i vreme;
  • URL internet strane putem koje ste došli na naš veb-sajt;
  • ime datoteke ili reči koje ste pretraživali;

Ne kombinujemo podatke koje smo dobili putem Google Analytics-a sa ličnim identifikacionim podacima koje prikupljamo od naših članova ili zainteresovanih lica koja su nam se obratila putem nekog sredstava komunikacije u smislu tačke 2 ovog obaveštenja. Iako Google Analytics postavlja kolačić na vaš pretraživač kako bi vas identifikovao kao jedinstvenog korisnika svaki sledeći put kad posetite ovu internet starnu, kolačić ne može da koristi niko osim Google-a. Mogućnost Google-a da koristi i deli podatke koji su prikupljeni putem Google Analytics-a o vašim posetama ovoj internet strani ograničena je Uslovima korišćenja alata Google Analytics i Google politikom privatnosti. Alat Google Analytics je usklađen sa Regulativom, a naša HBA preduzima sve tehničke, kadrovske i organizacione mere mere opreza kako bi prikupljanje tehničkih podataka svela na minimum. Možete onemogućiti Google Analytics da prepozna vašu ponovnu posetu ove internet stranice isključivanjem kolačića na vašem pretraživaču.

5. Čuvanje podataka prikupljenih putem Google Analytics-a

Pristup podacima prikupljenim putem Google Analytics-a, serveri HBA locirani su na teritoriji EU te se na te podatke direktno primenjuje Regulativa.

6. Vaše prihvatanje

Vaše korišćenje našeg sajta je ujedno i vaše prihvatanje naše polise o privatnosti. HBA ne snosi nikakvu odgovornost za naknadnu štetu koju možete pretrpeti posetom ovog sajta.