ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

4. novembra 2023. na snagu su stupile odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru koji donose novine u pogledu efikasnosti upisa u katastar odnosno  centralizaciji upisa svih vrsta infrastrukturnih i podzemnih objekata u jednoj bazi podataka.

Više informacija