USPEŠNO ODRŽAN VEBINAR NA TEMU NOVOG CARINSKOG ZAKONA

Webinar na temu novog carinskog zakona održan je u utorak, 29. septembra 2020. godine, u okviru zajedničke inicijative Belgijsko-srpske poslovne asocijacije, Švajcarsko-srpske trgovinske komore, i Helenskog privrednog udruženja Srbije.

Učesnike webinara, među kojima je bilo približno 50 predstavnika kompanija, je pozdravila gospođa Nataša Mirković, p.o. v.d. Direktora - Koordinator zajedničkih poslova Uprave Carine, koja je ukazala na značaj novina koje je novi carinski zakon doneo, a u cilju omogućavanja efikasnijeg carinskog poslovanja u skladu sa savremenim potrebama.

G-din Slobodan Tomić, koordinator za sprovođenje carinskih procedura u Odeljenju za carinske procedure u Sektoru za carinske postupke Uprave Carine, je zatim predstavio najvažnije razlike u odnosu na Carinski Zakon iz 2010. godine, kao i način na koji je omogućen prelazak na bezpapirno, modernizovano poslovanje. Nakon toga, g-đa Jovana Veljović, Samostalni carinski savetnik u Odeljenju za OPS i pojednostavljene carinske procedure u Sektoru za carinske postupke UC, je prezentovala status Ovlašćenog Privrednog Subjekta (OPS), povlastice koje ovaj status donosi firmama, kao i proceduru za njegovo sticanje.

Na online seminaru su se obratili i Nebojša Jovanović, rukovodilac u sektoru za poreski konsalting u kompaniji Deloitte Serbia, dok je u ime kompanije Nelt govorio Ivan Milićević, Menadžer razvoja novih poslova u logistici.

Veliki broj učenika koji je pratio ovaj događaj je imao priliku da u direktnom, konstruktivnom dijalogu sa predstavnicama Uprave Carine dobije konkretne odgovore na pitanja, i na taj način unaprede svoje međunarodno poslovanje.