USPEŠNO JE REALIZOVAN ONLAJN SUSRET 12 BILATERALNIH PRIVREDNIH UDRUŽENJA U SRBIJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

Preko 100 kompanija članica udruženja, bilo je u mogućnosti da sazna više o aktuelnim programima zapošljavanja i finansijske podrške privrednicima. Predstavnici NSZ informisali su učesnike o svim novinama u okviru programa mera aktivne politike zapošljavanja, iznosima finansijske podrške poslodavcima, kategorijama nezaposlenih lica koja se mogu angažovati, kao i o drugim benefitima koji se mogu ostvariti kroz saradnju sa NSZ.

Događaj je organizovan 17.marta 2022. zajedničkom inicijativom Francusko-srpske, Nemačko-srpske i Švajcarsko-srpske privredne komore, Komore italijansko-srpskih privrednika, Holandsko-srpske i Belgijsko-srpske poslovne asocijacije, Slovenačkog i Hrvatskog poslovnog kluba, Helenskog privrednog udruženja, Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja, kao i Japanske i Nordijske poslovne alijanse. 

Jučerašnji vebinar jedan je u nizu uspešnih događaja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i rezultat je dugogodišnje saradnje koju bilateralna udruženja imaju sa ovim državnim javnim servisom.