UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DODELU PODSTICAJA POSLODAVCIMA KOJI ZAPOŠLJAVAJU NOVONASTANJENA LICA U REPUBLICI SRBIJI

Vlada Republike Srbije donela je dana 18.06.2022. godine  Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji.

Poslodavac koji ima pravo na povlastice je domaće ili strano fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji, kao i ogranak i predstavništvo stranog poslodavca registrovani za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji.

Novonastanjenim licem smatra se fizičko lice koje:
- u periodu od 24 meseca, koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem, nije boravilo na teritoriji Republike Srbije više od 180 dana,
- sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom,
- ima ugovorenu mesečnu osnovnu zaradu u skladu sa propisom kojim se uređuje rad od najmanje 300.000,00 dinara.

Pročitajte više