UČEŠĆE HBA U OSNIVANJU "SAVEZA GRČKIH PRIVREDNIH UDRUŽENJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

U Solunu, 22. juna 2015. naše udruženje je potpisalo sporazum o saradnji i osnivanju "Saveza grčkih privrednih udruženja u Jugoistočnoj Evropi", zajedno sa grckim privrednim udruženjima iz Grčke, Bugarske, Rumunije, Albanije i BJRM.

Cilj sporazuma o saradnji je podrška i promocija grčkih kompanija koje već posluju ili žele da prošire svoje aktivnosti na tržište Jugoistočne Evrope, realizacija aktivnosti koje se tiču zajedničke baze podataka i poslovog savetovanja, kao i jačanje veza između grčkih privrednih udruženja u Jugoistočnoj Evropi.

Prve dogovorene aktivnosti saveza uključuju: 1. Kreiranje zajedničke internet stranice 2. Popis i prezentaciju grčkih kompanija koje posluju u zemljama Jugoistočne Evrope 3. Pripreme informativnih materijala u cilju promocije aktivnosti saveza 4. Zajedničku organizaciju događaja u okviru narednog Međunarodnog sajma u Solunu

Sporazum o saradnji potpisali su: • Atanasios Savakis, predsednik Industrijske komore severne Grčke • Stamatis Teodoropulos, predsednik Helenskog poslovnog saveta u Bugurskoj • Mihalis Sotiriu, predsednik Helensko – rumunske privredne i industrijske komore u Rumuniji • Periklis Drugas, predsednik Helenskog privrednog udruženja u Albaniji • Filipos Karamanolis, predsednik Helenskog privrednog udruženja u Srbiji • Aris Blahos, predsednik Udruženja stranih investitora u BJRM

Svečanosti potpisivanja sporazuma prisustvovao je gdin Petros Triarhis, zamenik sekretara za međunarodne odnose Ministarstva spoljašnjih poslova Grčke. Pročitajte sporazum o saradnji