PRAKSA ZA STUDENTE U KOMPANIJAMA-ČLANICAMA HELENSKOG PRIVREDNOG UDRUŽENJA SRBIJE

Helensko privredno udruženje Srbije, u saradnji sa Ambasadom Grčke u Beogradu i uz podršku Univerziteta u Beogradu, objavljuje 15 pozicija za tromesečnu praksu studenata u kompanijama-članicama Udruženja. Ova nezavisna inicijativa je pokrenuta u cilju promocije kompanija-članica Helenskog privrednog udruženja i mogućnosti da budući mladi preduzetnici steknu radno iskustvo i povežu se sa tržištem rada.

Objavljene pozicije za tromesečnu praksu odnose se na aktivne studente Univerziteta u Beogradu.

Proces prijavljivanja kandidata - Studenti direktno šalju svoju radnu biografiju i motivaciono pismo jednoj ili više navedenih kompanija:

Kompanija Pozicija Εmail
AXA Osiguranje 1. Claims Department Junior Associate Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
Alpha Bank a.d. 1. Trainee in the Human Resources Division Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
2. Trainee in the Risk Management Division
Eurobank a.d. 1. Trainee in Marketing Division Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
Eurofast Global d.o.o. 1. Legal trainee Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
2. Accounting trainee
Hotel Excelsior a.d. 1. Administrative Assistant Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
2. Front Office Assistant
Mellon Serbia d.o.o. 1. Office Administrator Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
Metropol Palace d.o.o. 1. Guest Relations Agent Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
2. PR & Marketing Assistant
3. Hostess
V+O Communication ltd d.o.o. 1. PR Intern Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
Vojvođanska banka a.d. 1. Trainee in Retail Credit Risk Email adresa više nije dostupna – rok za prijave je istekao
Vojvođanska banka a.d. 2. Trainee in Risk Management

O procesu selekcije i konačnom odabiru kandidata će samostalno odlučivati kompanije koje učestvuju u ovoj nezavisnoj inicijativi.

Rok za prijavu kandidata je 10.03.2015.

Imena odabranih kandidata će biti objavljena 13.03.2015. na internet stranicama Helenskog privrednog udruženja i Ambasade Grčke u Beogradu. Praksa će početi 16.03.2015. i završiti se 15.06.2015.

Studentima će biti uručena potvrda o završenoj praksi na posebnoj manifestaciji koja će se održati na Univerzitetu u Beogradu.