PODRŠKA UNICEF-U U SRBIJI

Kompanija Color Media Communications i magazin Diplomacy&Commerce godinama podržavaju inicijative koje organizuje i sprovodi UNICEF Srbija, čime doprinose stvaranju boljeg okruženja za svu decu.

Povodom obeležavanja Svetskog dana deteta, Privredna komora Srbije (PKS) i UNICEF organizovali su skup na kojem su učestvovali i predstavnici poslovnih udruženja i poslovnog sektora, na kojem je zakljuceno da deca i mladi treba da budu važna zainteresovana strana za poslovni sektor  jer biznis ima direktan i indirektan uticaj na njih sa radnog mesta, tržišta, iz zajednice i okoline, a u skladu sa Principima poslovanja i prava deteta.

Pročitajte više