PODRŠKA EUROBANKE PREDUZETNICIMA I MIKRO PREDUZEĆIMA

Eurobank i Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (EFSE) potpisali su bilateralni ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 2,3 milijarde dinara za podršku preduzetnicima i mikro preduzećima. Eurobank od svog osnivanja u Srbiji 2003.godine intenzivno podržava poslovanje segmenta preduzetnika i mikro preduzeća. Samo u poslednjih 10 godina, Eurobank je plasirala više od 1,4 milijardi evra u ovaj segment srpske privrede.

Pročitajte više