Podrška budućim ekonomistima

Ekonomski fakutet Univerziteta u Beogradu i Vojvođanska banka potpisali su Protokol o saradnji kojim je predviđena realizacija brojnih aktivnosti u cilju podrške budućim ekonomistima.

Saradnja definisana ovim Protokolom obuhvata studentske prakse, stipendiranje studenata za master i doktorske radove, mentorske programe, sponzorstva i doniranje programa Ekonomskog fakulteta, gostujuća predavanja predstavnika Vojvođanske banke, učešće studenata u studijama slučaja, organizaciju radionica i druge aktivnosti.

Pročitajte više