OSNOVAN SAVET MEŠOVITIH KOMORA

U četvrtak 1. septembra je zvanično osnovan Savet mešovitih komora, čiji je član HPU. Cilj ovog saveta je povezivanje međunarodne poslovne zajednice  u Srbiji sa Privrednom komorom Srbije, jačanje bilateralne saradnje kroz zajednički plan aktivnosti, povećanje aktivnosti na privlačenju stranih investicija, kao i bolje pozicioniranje srpskih kompanija na međunarodnom tržištu.

Potpisnici Sporazuma o osnivanju Saveta mešovitih komora su sledeće asocijacije: Privredna komora Srbije, Advantage Austria Beograd, Belgijsko-srpska poslovna asocijacija, Britansko-srpska privredna komora, Helensko privredno udruženje, Nemačko srpska privredna komora, Hrvatski poslovni klub, Nordijska poslovna alijansa, Slovenački poslovni klub, dok će predstavnici ostalih asocijacija pristupiti Savetu nakon formalnog internog usaglašavanja.

Konstitutivnom sastanku Saveta mešovitih komora prisustvovao je i Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa kojim su predstavnici međunarodnih poslovnih asocijacija razmotrili aktuelnosti u oblasti radnog zakonodavstva.