ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA HELENSKOG PRIVREDNOG UDRUŽENJA SRBIJE

Beograd - 01.06.2021. Helensko privredno udruženje Srbije održalo je godišnju Generalnu skupštinu u hotelu Hyatt Regency Belgrade. Ovaj događaj predstavlja prvu "uživo" organizovanu manifestaciju Udruženja, nakon izbijanja pandemije, na veliko zadovoljstvo članova.

Na skupštini su kompanije - članice usvojile finansijski izveštaj za 2020.godinu kao i izveštaj Upravnog odbora za period jul 2020 - maj 2021.

Predsednik Upravnog odbora gdin Stylianos Zakof predstavio je najznačajnije aktivnosti Udruženja za period jul 2020 - maj 2021. Gdin Zakof je takođe istakao sledeće: "U prethodnom periodu smo nastojali da odgovorimo potrebama naših članova, a poštujući epidemiološke mere i odluke vlade Srbije, tokom ovog perioda nismo organizovali tradicionalna okupljanja, već smo se adaptirali online režimu rada."  Dodao je i da je većina webinara organizovana ne teme koje se tiču načina poslovanja tokom pandemije, uključujući računovodstvene, pravne i carinske teme.

Gdin Zakof rekao je i da će Udruženje nastaviti da promoviše saradnju između članova, kao i sa širom poslovnom zajednicom u Srbiji, ali i da predstavlja Srbiju kao potencijalnu investicionu destinaciju grčkim vlastima i grčkoj poslovnoj zajednici.

Po završetku predstavljanja izveštaja Upravnog odbora, blagajnik i član U.O. gdin Vuk Dapčević, predstavio je finansijski izveštaj Udruženja za 2020.godinu

U nastavku večeri organizovan je koktel, prilika da nakon dužeg perioda članice kroz netwotking osnaže, kako poslovne, tako i društvene veze.