POSLOVNO - PRAVNI AMBIJENT TOKOM COVID-19

Helensko privredno udruženje Srbije, u saradnji sa kompanijama-članicama Rokas International Law Firm i Congress Rental, održalo je vebinar pod nazivom "Poslovno - pravni ambijent tokom COVID-19".

Predstavnici advokatske kancelarije Rokas, Vuk Stanković, Aleksandar Mladenović i Mirjana Mladenović održali su predavanje pravnom sektoru kompanija - članica na teme  „Prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih tokom pandemije“, „Uticaj Covid-19 na finansijsko poslovanje sa osvrtom na moratorijum NBS“ i  „Uticaj Covid-19 na vreme završetka projekata i na klauzule o višoj sili“.

Tehničku realizaciju vebinaru pružila je kompanija Congres Rental koji je održan u virtuelnom okruženju iz kompletno opremeljenog studija za internet događaje.