NOVI URAVNI ODBOR HELENSKOG PRIVREDNOG UDRUŽENJA

Na izborima održanim na Generalnoj skupštini Helenskog privrednog udruženja Srbije 24.04.2024. izglasan je novi Upravni odbor konstituisan u sledećem sastavu:

Predsednik
- Nikolaos Sliousaregko, Hotel Junior

Potpredsednik
- Vuk Dapčević, Makios Logistics Holding

Blagajnik
- Georgios Karafergias, Roda Točkovi

Član
- Stylianos Tsoktouridis, Alumil YU Industry

Član
- Iosif Vangelatos, Inos-Balkan

Novi upravni odbor će doprinositi očuvanju ciljeva Udruženja, a posebno njegovoj prepoznatljivosti pred institucijama u Srbiji i Grčkoj. Ujedno, novi Upravni odbor će  nastaviti da aktivno podržava interese grčke poslovne zajednice u Srbiji, promovišući saradnju kako među  kompanijama-članicama, tako i sa lokalnim i stranim kompanijama, udruženjima i komorama.

Upravni odbor će tokom svog mandata nastojati da ojača privredne i poslovne veze između dve zemlje, da olakša mogućnosti za zajednički razvoj, kao i da značajno doprinese privrednoj i kulturnoj razmeni između Grčke i Srbije.