NOVA PUBLIKACIJA „MEMBER TO MEMBER“

Helensko privredno udruženje Srbije (HBA) sa posebnim zadovoljstvom predstavlja svoje novo izdanje „Member to Member“!

U cilju pružanja podrške poslovanju u Srbiji tokom pandemije Covid-19promociji proizvoda i usluga kompanija-članica u široj poslovnoj zajednici u zemlji, Helensko privredno udruženje Srbije, Slovenački poslovni klub, Švajcarsko-srpska trgovinska komora, Hrvatski poslovni klub i Belgijsko-srpska poslovna asocijacija, udružili su snage i pripremili zajedničku publikaciju.

Ovogodišnje izdanje sadrži posebne ponude i popuste 60 kompanija, klasifikovanih u trideset pet sektora, koje mogu koristiti svi članovi navedenih komora za period maj 2021. - novembar 2021. godine.

Osmišljeno je tako da pruža mogućnosti za interakciju i podršku između preduzeća, kao i da predstavlja efikasno sredstvo za promovisanje istih.

 Želeli bismo da se zahvalimo svim članovima koji su doprineli izdanju „MEMBER2MEMBER 2021“!

„MEMBER2MEMBER 2021“ - Pregled