MLADENOVIĆ I STANKOVIĆ U SARADNJI SA ADVOKATSKOM KANCELARIJOM ROKAS DOBILI PRIZNANJE OD 30.EDICIJE IFLR1000

Vuk Stanković iz kancelarije Mladenović i Stanković u saradnji sa advokatskom kancelarijom Rokas istaknut je kao "Vodeći pravnik - Visoko cenjen" u 30.ediciji IFLR1000, vodiču za vodeće svetske finansijske i korporativne advokatske kancelarije i vodeće advokate.

Rangiranje se sprovodi na osnovu finansijskih i korporativnih transakcija, tehničke sposobnosti, pristupačnosti i komunikacije, odnosa cene i kvaliteta usluga, odnosa klijent-advokat i međunarodne mreže poslovanja.

Još jednom su Mladenović i Stanković u saradnji sa advokatskom kancelarijom Rokas postigli visok plasman. U oblasti Razvoja projekata (Energetika i Infrastruktura), kancelarija je pozicionirana na rang 2, dok je na nivou finansija i korporacija na rangu 4.