MERCURE BELGRADE EXCELSIOR NA SASTANKU: TRGOVINA LJUDIMA U CILJU RADNE EKSPLOATACIJE, POSEBNO DECE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Povodom sastanka Regionalne ekspertske grupe: „Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije, posebno dece u jugoistočnoj Evropi“, koja je održana 13. i 14. aprila 2021. godine u organizaciji UNODC, a u saradnji sa Državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom Evrope i spoljnih poslova Francuske, hotel Mercure Belgrade Excelsior imao je priliku da podeli svoje iskustvo i stav o osetljivoj temi seksualnog iskorišćavanja dece.

Pročitajte više