KLJUČNE VEŠTINE VRHUNSKIH PROFESIONALACA

Helensko privredno udruženje Srbije u saradnji sa kompanijom Lee Lawson Associates uspešno je organizovalo obuku za predstavnike srednjeg i visokog menadžmenta, pod nazivom "Ključne veštine vrhunskih profesionalaca". Događaj je organizovan 24. novembra, u IN Hotelu.

U poslednjih nekoliko godina, kao društvo i pojedinci, ali i kao radne organizacije, prolazimo kroz različite izazove, dok se od lidera i menadžera očekuje da budu pokretačka snaga svojih timova, kao i da predstavljaju sigurnost i donose motivaciju. Predavači Lee Lawson i Ljiljana Kaličanin, koji već godinama obučavaju timove i pojedince iz različitih sektora poslovanja, predstavili su članovima Udruženja 11 ključnih veština vrhunskih profesionalaca i ujedno odgovorili na najvažnija pitanja vezana za osobine i veštine koje treba da poseduje pojedinac kako bi postao lider koji svom timu pruža sigurnost, motivaciju i inspiraciju.

Obuka je ujedno bila prilika da predstavnici kompanija-članica nauče na koji način da teorijsko znanje primene u praksi, da razmene ideje sa ostalim učesnicima, kao i da dobiju povratne informacije od predavača.

Nakon radnog dela oranizovan je networking cocktail za sve učesnike.