KANCELARIJA ROKAS AKTIVNO UČESTVOVALA NA GODIŠNJOJ KONFERENCIJI UPES-a

Treća konferencija Srpskog udruženja za pravo energetike (UPES), pod nazivom „Pravo energetike, životna sredina i investicije u kontekstu i nakon virusa COVID-19“, održana je 8. i 9. decembra u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, u formi vebinara. Konferenciji je prisustvovalo oko 100 učesnika

Mira Todorović Simeonides (iz kancelarije Rokas u Atini) i Vuk Stanković (iz kancelarije Rokas u Beogradu) učestvovali su u panel diskusijama. Gospođa Todorović Simeonides učestvovala je na prvom panelu  (Pravo energetike, potrošači energije i životna sredina u kontekstu i nakon COVID – 19 virusa), na kome je održala govor na temu „COVID-19 i elektromobilnost“. Gospodin Stanković je moderirao drugi panle (Pravo energetike, investicije i životna sredina u kontekstu i nakon COVID – 19 virusa).