KAKO SPREMNO DOČEKATI KRIZU?

V+O Communication uspešno je organizovala radni doručak u saradnji sa Kanadsko-srpskim poslovnim udruženjem na temu "Kako spremno dočekati krizu".

Natalija Racković, direktorka V+O agencije, je sa prisutnima podelila svoje bogato iskustvo i stručnost kako bi im pomogla da steknu uvid u važnost efikasne strategije upravljanja krizama. Fokus predavanja bio je na ključnim elementima kriznog upravljanja, uključujući pravovremeno reagovanje, transparentnost, saradnju sa interesnim grupama i očuvanje reputacije.