IZMENE ZAKONA O RADU

Skupština Republike Srbije je usvojila izmene i dopune Zakona o radu 18. jula 2014.  Zakon će stupiti na snagu 8 dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić, član HPU-a, objavila informativni bilten o izmenama i dopunama Zakona o radu.