IZMENA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Dana 12. maja 2014. godine, Skupština Republike Srbije je po hitnom postupku donela Zakon o izmeni zakona o privatizaciji („Novi Zakon“), koji je stupio na snagu 13. maja 2014. godine.

Saznajte više o izmeni zakona o privatizaciji.