INTERVJU MESECA: V+O COMMUNICATIONS - Uspeh meren rezultatima

NATALIJA RACKOVIĆ, direktorka agencije V+O Communications

Zajedno sa klijentima definišemo ciljeve, sagledamo koji su to izazovi sa kojima se susreću, a kako bismo strateški postavili plan komunikacije koji će dalje dovesti do željenih rezultata. Često je neophodno da kombinujemo različite usluge kako bismo dobili sinergijski efekat i postigli ciljeve, ali upravo u tome se i ogleda lepota ovog posla.

Upravo u takvom pristupu poslu, ogleda se i naša uspešnost. V+O Communication grupacije je nagrađena više od 90 puta za najrazličitije projekte iz oblasti komunikacija u Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji.

V+O Communications je aktivan član Helenskog privrednog udruženja Srbije od 2015. godine.  Da li biste našim novim članovima mogli da približite rad i aktivnosti Vaše kompanije?

V+O Communications je deo V+O grupacije, jedne od vodećih konsultantskih kuća za public affairs i komunikacije u jugoistočnoj Evropi. Osim u matičnoj Grčkoj, predstavništva agencije postoje i u Srbiji, Albaniji, Bugarskoj, Rumuniji, Severnoj Makedoniji i na Kipru. Mi smo konsultanti brojnih vlada, institucija, multinacionalnih i lokanih kompanija, udruženja, kao i pojedinaca koji ih vode.

Usluge koje pružamo klijentima, u najširem smislu reči mogu se opisati kao komunikacije sa različitim javnostima. U početku, odnosi s javnošću su se često poistovećivali sa odnosima s medijima. Danas, smo svesni činjenice da su komunikacije neizostavan deo svakog odnosa. Bilo da je u pitanju potreba kompanije da bude vidljivija na tržištu, da se bolje predstavi klijentima ili kupcima, da se ugasi neka kriza koja se razbuktala u medijima, da bude adekvatno predstavljena na digitalnim kanalima, da se organizuje neki događaj ili da se izlobira za donošenje određenog zakona, mi smo tu da predložimo najbolji komunikacijski miks koji će pomoći kompaniji da ostvari svoj cilj.

Tokom 14 godina poslovanja na tržištu Srbije, naučili smo da pažljivo osluškujemo potrebe klijenata, ali i zakone i trendove tržišta i da sigurno koračamo u cipelama klijenata. O tome najbolje svedoče podaci, da smo tokom protekle decenije i po dobili poverenje brojnih institucija, klijenata i partnera koji su nam poverili organizaciju više od 1.500 različitih događaja, kreiranje komunikacionih strategija za neke od najvećih međunarodnih korporacija i upravljanje reputacijama brojnih domaćih i međunarodnih brendova.

Tokom višegodišnjeg poslovanja u Srbiji, sarađivali ste sa raznim kompanijama i institucijama i uspešno sproveli brojne projekte za Vaše klijente. Koju saradnju i projekte biste izdvojili kao najznačajnije?  

V+O Communication dosta sarađuje sa klijentima iz FMCG industrije, sa kojima smo realizovali brojne community related projekte. Coca-Cola, Coca-Cola Hellenic, Rosa, Heineken su samo neki od klijenata sa kojima smo radili u ovom segmentu. Evo upravo smo nedavno organizovali medijsko pokrivanje i odnose sa ključnim uticajnim javnostima za FIFA trofej, koji je u organizaciji Coca-Cole posetio i Beograd.

Radimo dosta i sa kompanijama iz oblasti zdravstva, zaštite životne sredine, energetike i drugih, pre svega zakonski visoko kontrolisanih industrijskih grana.

Zatim, tu su i neki drugi vrlo interesantni klijenti poput Facebook-a, koji i pored jedne od najmoćnijih digitalnih platformi koje ima i dalje ima potrebu s vremena na vreme da određene informacije dostavi korisnicima i posredstvom tradicionalnih medija.

Poseban segment našeg poslovanja čine i projekti podizanja svesti na različite teme koji zahtevaju kombinaciju najrazličitijih usluga poput grafičkog dizajna, video i audio produkcije, medijskog zakupa, organizacije događaja, digital komunikacija, odnosa sa medijma i slično, a koje realizujemo za brojne međunarodne institucije (UNDP, UNOPS, EU PRO, SwissPRo i druge).

Kroz neke projekte koje smo realizovali za klijente, poput Coca-Cola podrška mladima, ostvarili smo saradnju sa više od 50 lokalnih samouprava, kao i različitih ministarstava i institucija.

Zanimljivo je možda i pomenuti da smo i sa Helenskim poslovnim udruženjem takođe uspostavili saradnju kroz redizajn logotipa udruženja, izradu B2B brošura i slično.

U čemu se ogleda vaš uspeh u pristupu rada sa klijentima i šta smatrate vašom komparativnom prednošću u odnosu na druge agencije koje se bave komunikacijama?

Pre svega, mi volimo da kažemo da V+O Communication nije samo agencija, već je to konsultantska kuća koja se komunikacijama bavi ozbiljno, profesionalno i posvećeno.

Mi prvo oslušnemo potrebe klijenta, zajedno sa njima definišemo ciljeve, sagledamo koji su to izazovi sa kojima se susreću, a kako bismo strateški postavili plan komunikacije koji će dalje dovesti do željenih rezultata. Često je neophodno da kombinujemo različite usluge kako bismo dobili sinergijski efekat i postigli ciljeve, ali upravo u tome se i ogleda lepota ovog posla.

Upravo u takvom pristupu poslu, ogleda se i naša uspešnost. Naime, V+O Communication grupacije je nagrađena više od 90 puta za najrazličitije projekte iz oblasti strateških komunikacija, kampanja podizanja svesti, krizne komunikacije, public affairs i digitalne komunikacije u Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji.

Kakvi su današnji trendovi u sektoru marketinga i komunikacija i u kom pravcu će se po Vašem mišljenju dalje kretati komunikacije?

Živimo u svetu novih tehnologija, gde se tokom samo jednog minuta na Internetu, u proseku ostvari 3,8 miliona pretraga, 1 milion pristupa društevnoj mreži Facebook i gde se 41,6 miliona poruka pošalje putem WhatsApp-a ili Messenger-a.

Količina informacija koju svako od nas primi i pošalje u toku dana je ogromna. To utiče na sve segmente našeg života, a sada zamislite da imate zadatak, da i vi, kao kompanija, u tom moru informacija, stignete do svojih klijenata.

Iako je suština odnosa s javnošću ostala ista, ono što se promenilo je okruženje u kojem poslujemo, kanali komunikacije, brzina prenošenja poruka do ciljnih grupa. Medijska slika je takođe dosta drugačija, jer danas imamo situaciju da građani dolaze do informacija sve više posredstvom online portala i mobilnih telefona. Sa druge strane, internet i društvene mreže su dovele do dvosmerne komunikacije i interakcije sa ciljnim grupama. U skladu sa svim ovim promenama i naša struka je morala da nađe način da se prilagodi.

Imajući u vidu ovakve tržišne trendove, kompanije su postale sve zaintresovanije za holistički pristup komunikacijama tj. da imaju agencije poput V+O Communication, gde će na jednom mestu dobiti sveobuhvatnu uslugu od osmišljavanja komunikacione strategije, vizuelnog identiteta, kreiranja i prenošenja ključnih poruka ka različitim ciljnim grupama, do organizacije dogadja, komunikacije sa medijima, upravljanja društvenim mrežama i merenja osvarenih rezultata