Inspekcija rada je sačinila i objavila kontrolne liste

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru (Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 36/2015) koji je stupio na snagu dana 29. aprila 2015. godine (čija je većina odredbi stupila na snagu 29. Aprila 2016. godine), Inspekcija rada je sačinila kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora i objavila ih na svojoj internet stranici.

Pročitajte više