HELENSKO PRIVREDNO UDRUŽENJE SRBIJE IZABRALO NOVI UPRAVNI ODBOR

OBAVEŠTENJE ZA ŠTAMPU BEOGRAD, 19. DECEMBAR 2011. GODINE – Predstavnici članova Helenskog Privrednog Udruženja Srbije (HPU) su izabrali novi Upravni odbor na zasedanju Vanredne skupštine, održanom u sredu, 30.novembra 2011.godine, u Beogradu. Novi Upravni odbor se sastoji od sledećih članova: PREDSEDNIK              Philippos Karamanolis         (Eurobank EFG) POTPREDSEDNIK        Christos Tsemperas             (Grand Casino) ČLANOVI
Vasilios Kakagiotis              (Veropoulos) Georgios Papanastasiou     (Alpha Bank) Fotios Kanellopoulos            (Sapient Merkator) G. THOMAS BOBOTAS je izabran od strane novog U.O. za Izvršnog direktora HPU. Takođe, novi Upravni Odbor je odlučio da imenuje G. VASILIOSA NTERTILISA za Počasnog predsednika u znak priznanja njegovog dugogodišnjeg doprinosa HPU. Helensko Privredno Udruženje je privatna, nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2003.godine. Osnovna misija HPU je unapređivanje komunikacije između postojećih i potencijalnih grčkih investitora i srpskih vlasti, obezbeđivanje platforme za poslovnu promociju i razmenu informacija između svojih članova, kao i podrška grčkoj poslovnoj zajednici u Srbiji.HPU ima oko 60 članova iz različitih poslovnih sektora (poput bankarskog, trgovinskog, turizma, zabave, telekomunikacija, energije, nekretnina i td.) koji su do sada investirali preko 2.5 milijarde evra, što Grčku čini drugim najvećim investitorom u Srbiji. ————————————————————————————————- Za dodatne informacije, molimo konraktirajte Helensko Privredno Udruženje Srbije (HPU): 011/3626067, kontakt osoba: Nela Kalodjera, office@hba.rs