GRČKOM INICIJATIVOM DO RADNOG ISKUSTVA

Pod patronatom Ambasade Grčke u Beogradu, Helensko privredno udruženje Srbije u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu organizuje tromesečnu praksu za studente u kompanijama članicama Udruženja. Tromesečna praksa za studente ’’Grčkom inicijativom do radnog iskustva’’ organizuje se treću godinu zaredom, u cilju  promocije kompanija-članica Helenskog privrednog udruženja Srbije, kao i stručnog usavršavanja studenata, njihovog povezivanja sa tržištem rada i umrežavanja u grčko poslovanje u Srbiji. U ovoj nezavisnoj inicijativi učestvuje 12 kompanija koje će u okviru ovog programa redovnim studentima osnovnih i master studija Univerziteta u Beogradu ponuditi 46 pozicija za obavljanje studentske prakse u oblasti društvenih nauka, elektrotehničkog inženjerstva, računarskih, organizacionih, ekonomskih i pravnih nauka.

Proces prijavljivanja studenata

Studenti mogu da se prijave za jednu ili više pozicija i postave svoj CV direktno na internet portal Univerziteta u Beogradu www.studentskapraksa.com

 

Za detaljan opis dužnosti ponuđenih mesta, kao i za dodatne uslove konkurisanja, otvorite ovaj fajl

Svaka kompanija – učesnica će putem pristupa bazi podataka portala pratiti prijave studenata i samostalno izvšiti proces selekcije. Tromesečna praksa će trajati od 20. marta do 19. juna, a rok za prijave studenata je 12. mart. Studentima će biti uručena Potvrda o završenoj praksi na svečanosti koja će se održati po završetku programa.