GRČKOM INICIJATIVOM DO RADNOG ISKUSTVA – PREZENTACIJA I SAJAM PRAKSI

Pod patronatom Ambasade Grčke u Beogradu, Helensko privredno udruženje Srbije u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu organizuje tromesečnu praksu za studente u kompanijama članicama Udruženja. Tromesečna praksa za studente ’’Grčkom inicijativom do radnog iskustva’’ organizuje se treću godinu zaredom, u cilju  promocije kompanija-članica Helenskog privrednog udruženja Srbije, kao i stručnog usavršavanja studenata, njihovog povezivanja sa tržištem rada i umrežavanja u grčko poslovanje u Srbiji.

U ovoj nezavisnoj inicijativi učestvuje 12 kompanija koje će u okviru ovog programa redovnim studentima osnovnih i master studija Univerziteta u Beogradu ponuditi 46 pozicija za obavljanje studentske prakse u oblasti društvenih nauka, elektrotehničkog inženjerstva, računarskih, mašinskih, saobraćajnih, organizacionih, ekonomskih i pravnih nauka. 22.februara je na Univerzitetu u Beogradu organizovana prezentacija programa za studente, kao i sajam praksi na kojem su studenti imali informativno‐konsultativne sesije sa predstavnicima kompanija-učesnica programa, a one su CONGRESS RENTAL, EKO SERBIA, EUROBANK, EUROFAST GLOBAL, HOTEL JUNIOR, INOS BALKAN, INTELLI, KLEEMAN LIFTS, MELLON SERBIA, PIRAEUS BANK, SIAMKO GROUP, VOJVOĐANSKA BANKA.

Studenti će prijave vršiti putem portala www.studentskapraksa.com, dok će tromesečna praksa trajati od 20. marta do 19. juna, a studentima će biti uručena Potvrda o završenoj praksi na svečanosti koja će se održati po završetku programa.