DIJALOG SA MINISTARSTVOM RUDARSTVA I ENERGETIKE

U okviru zajedničke inicijative Nemačko-srpske privredne komore, Francusko-srpske privredne komore, Komore italijansko-srpskih privrednika i ovaj put u proširenom sastavu sa Helenskim privrednim udruženjem Srbije i Belgijsko-srpskom poslovnom asocijacijom, uspešno je održan ,,Dijalog sa Ministarstvom rudarstva i energetike’’ u okviru kojeg je članovima navedenih bilateralnih organizacija pružena prilika da dobiju odgovore na pitanja relevantna po njihovo poslovanje, a iz domena predmetnog Ministarstva.

Cilj održavanja događaja ovakvog formata je uspostavljanje kontinuiranog dijaloga privrede, odnosno kompanija članica bilateralnih organizacija sa jedne strane, i zvaničnih institucija sa druge. Inicijativa za organizovanje ovakvog događaja svesrdno je prihvaćena, a veliki broj zainteresovanih učesnika je svojim aktivnim učešćem potvrdio značaj i prepoznao korist petog po redu održanog dijaloga.

Okupljene kompanije imale su priliku da dobiju detaljne i konkretne odgovore na svoja pitanja, kao i da se informišu i upoznaju sa aktuelnostima i planovima iz sektora rudastva i energetike. Predstavnici Ministarstva - državni sekretar, gospodin Zoran Lakićević i pomoćnik ministarke, gospodin Milan Macura, su u saradnji sa svojim timovima, kolegama iz Sektora za energetsku efikasnost i toplane, Sektora za elektroenergetiku, Sektora za naftu i gas i Sektora za geologiju i rudarstvo, obuhvatili širok spektar tema, poput: strategije razvoja energetike i programa njegovog ostvarivanja, informacije o akcionom planu, pojašnjenja o uredbama, o planiranim novim modelima ugovaranja privrede u okviru energetskog sistema, o procedurama, rokovima, programima podrške i subvencijama, kao i mnoge druge.

Svesni značaja ovakvih inicijativa za obe strane, navedene bilateralne komore u Srbiji nastavljaju organizovanje „Dijaloga sa institucijama“ i podsećaju da je konkretan i konstruktivan dijalog predstavnika privrede i institucija jedan od stubova za uspostavljanje uspešnijeg poslovanja i bolje saradnje lokalnih i međunarodnih kompanija u Srbiji.