ČLANOVI HELENSKOG PRIVREDNOG UDRUŽENJA SU PRUŽILI 22,962,340 RSD ŽRTVAMA POPLAVA

Članovi Helenskog privrednog udruženja - grčke kompanije koje posluju u Srbiji, donirale su 22,962,340 RSD žrtvama poplava, kako u finansijskim doprinosima, tako i u robi.

Tokom juna 2014. članovi Udruženja su donirali 21,855,085 RSD, a tokom decembra 2014. dodatnih 1,107,255 RSD, podržavši grčki stand na Humanitarnom božićnom humantiranom sajmu, a svi prihodi od ovogodišnjeg bazara namenjeni su ugroženima od poplava.

Na ovaj način Udruženje je realizovalo svoju inicijativu koja je predstavljena i na Generalnoj skupštini, a odnosi se na pružanje dodatne pomoći ugroženima od poplava.

Još jednom bismo želeli da se zahvalimo svim našim članovima koji su doprineli ovom humanom cilju, i pružili podršku u novcu i robi.