ČLANOVI HELENSKOG PRIVREDNOG UDRUŽENJA SU DO SADA PRUŽILI 21,855,085.00 RSD ŽRTVAMA POPLAVA

U duhu grčko-srpskog prijateljstva i humanosti, grčke kompanije koje posluju u Srbiji, a koje su članovi Helenskog Privrednog Udruženja, odmah su pritekle u u pomoć žrtvama poplava, kako u finansijskim doprinosima, tako i u robi. Do ovog trenutka, pomoć članova HPU-a iznosi 21,855,085.00 RSD.

Kompanije koje su do sada pružile pomoć su Alfa banka, AXA Osiguranje, EKO Srbija, Eurobanka, Ekcelsior Hotel, Grand Casino, Intracom Telecom, Mellon Srbija, Piraeus banka, Titan Cementara Kosjerić, Veropoulos (Super Vero), Vojvođanska banka.

Takođe, mnogi članovi Helenskog Privrednog Udruženja planiraju dalje aktivnosti po pitanju pomoći, dok su takođe mnogi članovi udruženja pomogli i privatnim sredstvima.