ČETIRI POSLOVNA UDRUŽENJA JAČAJU DIJALOG SA UPRAVOM CARINA REPUBLIKE SRBIJE

U četvrtak, 14. marta 2024. godine održan je seminar u saradnji sa Upravom carina RS, a na temu zakonskih izmena i dopuna, digitalizacije i e-carine, novina u tranzitnom postupku, kao i polaganja obezbeđenja u carinskom postupku.

Ovaj značajan događaj, organizovan kao deo inicijative dijaloga privrede i državnih institucija, okupio je približno 50 predstavnika kompanija-članica poslovnih udruženja koja su organizovale seminar - Švajcarsko-srpska trgovinska komora, Belgijsko-srpska poslovna asocijacija, Helensko privredno udruženje Srbije i Hrvatski poslovni klub.

Predstavnici Uprave carina članovima četiri bilateralne asocijacije predstavili su Novu Aplikativnu Platformu (NAP) i benefite koje ona donosi, novine u tranzitnom postupku, kao što su, između ostalih, i izmene strukture elektronske tranzitne deklaracije, kao i polaganje obezbeđenja u carinskom postupku.

Osim informativnog karaktera, seminar je bio interaktivan, omogućavajući učesnicima da postavljaju pitanja, razmene iskustva i aktivno učestvuju u dijalogu sa stručnjacima iz Uprave carina RS. Nakon radnog dela seminara, organizovan je koktel kao prilika za poslovno umrežavanje i dalji dijalog.