Go to Top

O nama

Helensko privredno udruženje Srbije je privatna, nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 3.12.2003. Članovi udruženja su 85 kompanija registrovane pri registrima Srbije ili Grčke, koje predstavljaju grčke ekonomske interese u širem smislu i pomažu u postizanju osnovnih ciljeva Udruženja.

Grčke kompanije u Srbiji su prisutne u različitim poslovnim sektorima kao što je bankarstvo i finansije, sektor hrane i pića, telekomunikacije, nekretnine, trgovina na malo, građevinarstvo, hotelska i teška industrija, sektor usluga itd., zahvaljujući čemu dovode Grčku na vrh liste stranih investitora u zemlji. Kompanije – članice Helenskog privrednog udruženja su do sada investirale preko 2,5 milijardi evra, a trenutno zapošljavaju preko 15,000 ljudi u Srbiji.

NAŠI CILJEVI

  • Podsticanje investicionih inicijativa kompanija – članica i drugih grčkih investitora, pri čemu će im Udruženje pružati savete i upućivati ih u vezi sa pravilnim rukovanjem i zaštitom njihovih investicija
  • Uspostavljanje kontakata i učešće u različitim međunarodnim organizacijama u cilju podsticanja evropskog potencijala Srbije
  • Predstavljanje, izražavanje i unapređivanje zajedničkih mišljenja svojih članova sa ciljem postizanja bolje ekonomske saradnje između Grčke i Srbije
  • Održavanje stalnog dijaloga između Udruženja i institucija sistema u Srbiji
  • Promovisanje interesa grčke poslovne zajednice u Srbiji
  • Pružanje pomoći vlasti u Srbiji, koliko god je to moguće, u premošćavanju teškoća i prepreka koje bi mogle da se pojave u odnosima sa grčkim investitorima i ekonomskim odnosima sa Republikom Grčkom
  • Obaveštavanje svojih članova i drugih zainteresovanih lica o poslovnim prilikama u Srbiji
  • Pružanje informacija srpskim preduzećima koja su zainteresovana da investiraju u Grčkoj