Go to Top

MINDHAUS: Nova marketinška agencija V+O Grupe

V+O Grupa je najavila ulazak u segment turističkog i destinacijskog marketinga, osnivanjem nove agencije MINDHAUS, koju će voditi Iossif Parsalis, nekadašnji direktor i osnivač Marketing Greece koncepta i jedan od najiskusnijih rukovodilaca u ovom sektoru u Grčkoj. MINDHAUS će pružati usluge u oblasti strateških komunikacija, marketinga i brendinga kompanijama i institucijama u turističkoj industriji, ne samo u Grčkoj, već i u inostranstvu.

Ovo je bio logičan iskorak imajući u vidu bogato iskustvo koje V+O ima u oblasti turističkog i destinacijskog marketinga i komunikacija, uključujući saradnju sa avio kompanijama, aerodromima i turističkim destinacijama. Kao strateški konsultant i partner kompanijama koje posluju u sektoru turizma, MINDHAUS će ponuditi brojne usluge od istraživanja, analize i planiranja, do dizajna strateških marketinških koncepata, digitalne komunikacije i integrisane implementacije, marketinške komunikacije i aktivacija.