Go to Top

Poslovanje u Srbiji

Stranica u izdradi.

Strane investicije (Foreign investments) Saznajte više o stranim ulaganjima u Srbiji, ekonomskim podsticajima, poreskim olakšicama i drugim važnim pitanjama koja se odnose na ulaganja u Srbiji.
Vrste preduzeća (Types of companies) Saznajte kakve vrste preduzeća postoje u Srbiji i kakvi su uslovi za njihovo osnivanje.
Računovodstveni sistem (Accounting System) Saznajte korisne informacije o računovodstvenom sistemu u Srbiji (finansijski izveštaji, veličina preduzeća, itd.)
Radni odnosi (Labor Relations) Saznajte više o ugovorima o radu, naknadama i isplatama, radnom vremenu i drugim važnim pitanjima koja se odnose na industrijske odnose.
Poreski sistem (Tax System) Saznajte više o poreskom sistemu u Srbiji (porezi, kurs i drugo)..
Međunarodna trgovina u Srbiji
Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem