Go to Top

Postanite član

ČLANOVI
Helensko privredno udruženje Srbije ima punopravne, pridružene i počasne članove.

 • Punopravni član Udruženja može biti svako pravno lice koje je registrovano pri trgovinskim registrima u Republici Srbiji ili Republici Grčkoj, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu i želi da pomogne u ostvarivanju glavnih ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.
 • Pridruženi član Udruženja može biti svako pravno lice registrovano pri trgovinskim registrima u drugim zemljama, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu i želi da pomogne u ostvarivanju glavnih ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.
 • Počasni član –  pojedinci, javne ličnosti, poslovni ljudi, naučnici ili političari koji mogu da doprinesu razvoju Udruženja, a u skladu sa njegovim ciljevima.

KATEGORIJE ČLANSTVA
Helensko privredno udruženje Srbije ima tri kategorije članstva:

 • Velika kategorija (kompanije sa godišnjom prodajom preko 10 miliona €)
  Učlanjenje: 30.000 RSD
  Članarina: 120.000 RSD
  Ovi članovi su „Veliki sponzori” i uživaju privilegije, poput:
  – Posebne mogućnosti promocije na internet stranici i svakoj manifestaciji Udruženja
  – Promocija putem elektronske signature Udruženja
  – Prioritet pozivanja na manifestacije kojima prisustvuje U.O. Udruženja
  – Besplatna participacija na manifestacijama Udruženja, po odluci U.O.
 • Srednja kategorija (kompanije sa godišnjom prodajom 1 – 10 miliona €)
  Učlanjenje: 10.000 RSD
  Članarina: 40.000 RSD
 • Mala kategorija (kompanije sa godišnjom prodajom do 1 milion €)
  Učlanjenje: 10.000 RSD
  Članarina: 25.000 RSD

Napomena: Iznos prve članarine obračunava se prema periodu učlanjenja i broju meseci preostalih do kraja godine.


PROCEDURA UČLANJENJA
Kompanija koja želi da postane član, treba da podnese sledeća dokumenta sekretarijatu Helenskog privrednog udruženja Srbije:

 1. Odluka o učlanjenju (preuzmite tekst odluke)
  Navedena odluka treba da bude sastavljena na memorandumu kompanije, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica.
 2. Kopija rešenja o upisu u registar  Agencije za privredne registre
 3. Kopija overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac
 4. Zahtev za učlanjenje (preuzmite zahtev)

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

2016   2015   2014